에스페란토2024. 1. 18. 13:53

(Foto: SHIN Youngmuk)

La ĉi-­jara Internacia Esperanto­Renkontiĝo de Meditado (IERM) okazis, sub la aŭspicioj de la Internacia Fako de Ŭonbulismo, de la 3a ĝis 6a de novembro en Sangĝu Ŭonbulana Trejnejo en la urbo Iksan, Koreio. Entute 38 esperantistoj ĉeestis, inkluzive de 4 nekoreianoj el Hungario (1), Ĉinio (2) kaj Litovio (1). 
En la solena inaŭguro, la ŭonbulana superpastro KIM Sangik diris: “Ŭonbulismo celas unu mondon, unu familion kaj unu laborejon. Tial vi ĉiuj fariĝos malgranda lumo por homa paco. Meditado ne estas instruata aŭ lernata, sed prefere estas klopodo serĉadi sian veran naturon. Do, vi klopodu serĉi vian veran menson kaj pentru vian menson.” 
La estrino de la Internacia Fako de Ŭonbulismo SA Youngin gratulparolis: “Venas ‘ŝanĝo’ en la mondon tiam, kiam la nombro de la homoj, kiuj amas pacon, deziras ĉesigi militojn kaj nutras esperon, transpasas la sojlon. Kiam iu malfermas sian koron kaj kreas vibradon por paco, tiu vibrado fariĝas forto por ŝanĝi la mondon. Por la evoluo de la homaro, ni ĉiam konservu kaj praktiku la jenajn kvar nepraĵojn: 1) Kreskigo de propra forto, 2) Unuaigo de saĝulo, 3) Eduko de aliula infano, 4) Estimo de sindonulo.” 
Post la malfermo, partoprenantoj havis la ŝancon praktiki Esperanton sin prezentante. 6 perlegoj okazis en du tagoj. Prelegis MÁRKUS Gábor (hungaro) pri ‘Ĉu oni vidas bone per okuloj aŭ per koro?’, Ermito (GIM Inhong) pri ‘Feliĉo kaj nescio’, Flua (BAE Sungae) pri ‘Kantado de matena kaj vespera preĝoj’, Oazo (LEE Namsook) pri ‘Reuzadi malnovajn vestojn’, Numo (PARK Younghoon) pri ‘Ŭonbulana mensostudo’ kaj ZHANG Wei (ĉino) pri ‘Miaj vojaĝoj en la korea Esperantujo’.

 

Oni faris ĉiufrumatene matenan mediton kaj ĉiuvespere noktan mediton per 108­foja riverencado kun pento, preĝo, danko kaj bondeziro.
La IERM­anoj ĉeestis en la darmkunveno de la ĉefsidejo de ŭonbulismo kaj MÁRKUS Gábor surpodiĝis kaj esprimis sian senton pri la etoso de ŭonbulismo. 
En la lasta tago oni havis ekskurson al la monto Neĝangsan, kiu estas la plej famekonata en suda Koreio per la aŭtuna pejzaĝo de buntkoloraj aceroj. Ili unue ĝuis la etoson de aŭtuno kaj poste bankedon ĉe la lago. 
Por la programero ‘liberaj rondoj’ partoprenantoj estis dividitaj en tri grupojn kaj praktikis Esperanton sub gvidantoj: Kristalo, Brila, Kosmego. Grupo de Brila (OH Soonmo) rakontis pri tio, kion grupanoj faras por la medio.
Por la programero ‘liberaj rakontoj’ Kosmego (CHO Manjin) varbis kandidatojn, kiuj volas paroli pri iu ajn temo dum ĉirkaŭ kvin minutoj. Multaj kun kuraĝo havis tre karan sperton antaŭ la publiko. Eble tio fariĝus facile neforgesebla memoro por ili. 
Por la programero ‘pilgrimo’, aranĝantoj dividis la terenon de la ĉefsidejo de ŭonbulismo en tri partojn kaj ankaŭ partoprenantojn en tri grupojn. Kaj tiel dum 3 tagoj ĉiuj povis alterne pilgrimi la tutan ĉefsidejon. Kun malgrandaj grupoj gvidantoj povis sufiĉe detale klarigi signifoplenajn punktojn. Danke al tio, ili estis kontentaj promenante belajn aleojn kaj padojn de la sanktejo.
Unu el signifoplenaj eventoj en tiu ĉi renkontiĝo estis, ke d­ro MÁRKUS oficiale fariĝis kredanto de ŭonbulismo kaj ricevis de la ĉefmajstro sian ŭonbulanan  nomon “Deŭon”, kiu signifas ‘granda cirko’. Elkoran gratulon al d­ro MÁRKUS!
En la programero ‘fermo’ oni ankoraŭfoje havis la ŝancon paroli pri sia impreso. Jen mi publikigas kelkajn el ili. 
- Ju pli mi scias pri ŭonbulismo, des pli mi ŝatas ĝin, ĉar ĝi estas religio por la ĉiutaga vivo.
- Mi estis fiera fari 108 riverencojn por la unua fojo. Mi sentis familian kaj naturan etoson. Kaj promenante mi povis babiladi kun aliaj partoprenantoj kaj pliproksimiĝi unu la alian. Estis mirinde, ke eksterlandanoj montris sian interesiĝon pri la religio ŭonbulismo. Ankaŭ manĝtempo estis parto de la amuzo.
- Internacia Renkontiĝo de Meditado havas de longe bonan reputacion. Ege plaĉis al mi la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksano, nek luksa nek humila, sed modesta. La kvieta sanktejo trankviligis min. Mi komforte pasigis tri tagojn senzorge. Ĉu ŭonbulano aŭ ne, ĉu kredanto aŭ ne, tio ne gravis. Tien nur homoj kun homoj venis ĝui la unikan etoson kune dormante kaj manĝante.
- Min plej impresis la prelego de Numo pri “Ŭonbulana mensostudo”. Li konvinke klarigis, kiel ni ekscias la funkcion de menso kaj kiel ni liberiĝas de obsedo kaj alkroĉiĝo. Mi sciiĝis, ke mi investas tiom da tempo kaj mono por la fizika sano, sed ignoras flegi mian menson aŭ mian koron.
- Plej plaĉis al mi la trankvila pilgrimado, pro menado, meditado kaj 108­foja riverencado, kaj mi ŝatis ankaŭ la prelegojn, en kiuj individuecoj de la prelegantoj klare malkaŝiĝis. Meditada renkontiĝo estis bona miksaĵo inter studo, amikiĝo kaj ripozo.
- Impresis min la prelego de Numo, kies ĉefa enhavo estis, ke vivo mem estas la plej granda instruisto, kaj kiel uzi mian menson. Kiel mi ŝargas mian korpon, tiel mi devas ŝargi mian menson. Mi ankaŭ eksciis, ke mi devas studi pri menso kaj regi menson.  

Danke al aktiva kaj entuziasma helpo de partoprenantoj, la ĉi-jara aranĝo estis bone plenumita. Do, mi tre dankas ilin kaj kun ĝojo anoncas, ke la sekva IERM okazos de la 1­a ĝis la 4­a de oktobro 2024 en la sama loko. Finante la raporton mi deziras, ke vi ĉiuj havu interesiĝon al la renkontiĝo kaj preĝas, ke vi ĉiuj estu pli sanaj kaj feliĉaj. 
JEON Daebong multe laboris por elsendi realtempe per Facebook la malferman kaj ferman ceremoniojn kaj prelegojn. Mi esprimas apartan dankon al li. ♧

Posted by 초유스
에스페란토2023. 11. 23. 05:35

BONVENON al la 18a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

survoje al la Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio en Ĝonĝuo

 

https://eventaservo.org/e/b17403 

 

* Partoprenantoj de la 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en 2017.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) estas fondita en 1980 kun la celo disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj.
Ekde la jaro 2006 EAŬ ĉiujare organizas la Internancian Esperanto-enkontiĝon de Meditado (IERM), kunlabore kun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo.
Dum la aranĝo oni praktikas meditadon, faras komunan ekskurson al najbara vizitinda loko, spertas korean kulturon, konatiĝas kun ŭonbulismo kaj tiel plu. La 18a IERM okazos en la trejnejo Sangĝu, kiu troviĝas en la tereno de la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksano, Koreio. Jen estas la aliĝinformo. Ni kore invitas vin.

Post la aranĝo, ni kune veturos al la Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio, kiu okazos en la najbara urbo Ĝonĝuo. 

 

1. Kiam: 1 (mardo) - 4 (vendredo) oktobro 2024

2. Kie: ŭonbulana trejnejo Sangĝu en Iksano, Koreio [google-mapo]

3. Enhavo: meditado, prelegoj, koreaj kulturo kaj tradicia ludo, ekskurso, bankedo kaj tiel plu 

4. Kotizo: 150 000 ŭonoj aŭ 100 eŭroj (programo, manĝo, loĝo, ekskurso) 

5. Nombro: ĝis 40 personoj

6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.

7. Retaliĝilo: https://forms.gle/JbAYDQb1gqLFyMot7

8. Aliĝlimdato: ĝis la fino de aŭgusto 2024

9. Kontakto: ĉe CHOE Taesok (chojus@gmail.com)

 

Jen video de la 13a Internacia Meditado:

 

 

Jen la promena video en la ĉefsidejo de ŭonbulismo, kie okazos la 17a Internacia Meditado

 

 

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) celas disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj. En 1980 kelkaj junaj kredantoj de ŭonbulismo ekkonigis Esperanton al la eklezio kaj tradukadis sanktajn tekstojn de ŭonbulismo en Esperanton. La kvara eklezia estro, ĉefmajstro Ĝŭasano, forte subtenis la Esperanto-movadon. Danke al liaj inspiroj kaj al la eklezia subteno ĉiuj sanktaj libroj de ŭonbulismo estis tradukitaj en Esperanton.Unu el la grandaj atingoj de EAŬ estis en 2004 sukcesa enkonduko de Esperanto kiel alternativa studobjekto de la eklezia universitato Wonkwang. Dum pluraj jaroj pli ol 50 studentoj lernis Esperanton. Nun EAŬ strebas, por ke speciale Esperanton lernu estontaj gepastroj, kiuj interesiĝas pri internacia agado. EAŬ faris gravan paŝon al la Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado, kiun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo ĉiujare organizis en la angla lingvo, sed ekde la jaro 2006 EAŬ konstante organizas ĝin en Esperanto. EAŬ komencis sian fakan kunsidon en la 90a UK en Vilno kaj daŭrigis ĝin en Florenco, Jokohamo, Roterdamo, Bjalistoko, Kopenhago, Hanojo, Rejkjaviko, Bonaero, Lillo, Nitro kaj Seulo. EAŬ-anoj invitas vin ĉeesti fakan kunsidon kaj internacian meditadon, ĝui la ŭonbulanan etoson, konatiĝi kun ŭonbulismo, kunlabori por reciproka kompreno kaj monda paco.
Esperantista Asocio de Ŭonbulismoĉe la Internacia Fako de ŬonbulismoIksandaero 501, Iksan-si, KR-570-754, Korea Respubliko; Tel. +82 63 850 3171; bwjung88@hanmail.net;

http://uonbulismo.net https://facebook.com/groups/152447724909961/

 

ŬONBULISMO 

 
Ŭonbulismo estas religio, kiun en 1916 fondis Sotesano (1891-1943) en Koreio. Ĝi prenas, kiel kredobjekton kaj praktikmodelon, la darmkorpan budhon, unu cirklon. Sotesano esprimis per unu cirklo la fundamentan veron de la universo, pri kiu li iluminiĝis post dudekjara penado, kaj li renovigis la tradician budhismon. 
Ŭonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la bonfarojn de ĉiuj estaĵoj kaj danki ilin. La kerna vorto de ŭonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas ĉiuj estaĵoj en la universo. Ŭonbulismo celas disvolvi homan spiriton per verreligia kredo kaj realmorala trejno, responde al materia evoluo. 
La fundamenta doktrino de ŭonbulismo konsistas el la kvar bonfaroj (tiuj de ĉielo-tero, gepatroj, kunvivuloj kaj leĝoj) kaj la kvar nepraĵoj (kreskigo de propra forto, unuaigo al saĝulo, eduko de aliula infano kaj estimo al sindonulo), kaj el la tri studoj (spirita kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto) kaj la ok sintenoj (kredo, kuraĝo, scivolo, penado, nekredo, avido, maldiligento kaj malsaĝo). La kvar devizoj de ŭonbulismo estas ĝustaj iluminiĝo kaj ago, pribonfara konscio kaj danko, utiligo de la budha darmo, kaj sindonema servo al publiko. 
Sotesano post sia iluminiĝo tralegis multajn tekstojn de tradiciaj religioj kaj fine konsideris Ŝakjamunion sanktulo el la sanktuloj kaj decidiĝis fondi novan eklezion, surbaze de la budha darmo. Ŭonbulismo strebas al la ĝisdatigo, vivutiligo kaj popularigo de la budha darmo kaj ankaŭ utiligas instruojn de ekzistantaj religioj. Nun ŭonbulismo havas firman statuson en la korea socio kaj disvastiĝas tra la mondo. 
La religia nomo ŭonbulismo en Esperanto estas derivita el la nomo ŭonbulgjo en la korea: ŭon signifas la vero de unu cirklo, bul iluminiĝo, budho kaj gjo instruo. Do ŭonbulismo estas religio, kiu instruas homojn kredi, klarvidi kaj praktiki la veron de unu cirklo. 

 

Sanktaj libroj: http://wonscripture.org/

 

Informa video pri ŭonbulismo
 
Posted by 초유스
에스페란토2023. 6. 6. 16:50

BONVENON al la 17a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

 

* Partoprenantoj de la 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en 2017.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) estas fondita en 1980 kun la celo disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj.
Ekde la jaro 2006 EAŬ ĉiujare organizas la Internancian Esperanto-enkontiĝon de Meditado (IERM), kunlabore kun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo.
Dum la aranĝo oni praktikas meditadon, faras komunan ekskurson al najbara vizitinda loko, spertas korean kulturon, konatiĝas kun ŭonbulismo kaj tiel plu. La ĉi-ara IERM okazos en la trejnejo Sangĝu, kiu troviĝas en la tereno de la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksano, Koreio. Jen estas la aliĝinformo. Ni kore invitas vin.

 

1. Kiam: 3 (vendredo) - 6 (lundo) novembro 2023

2. Kie: ŭonbulana trejnejo Sangĝu en Iksan, Koreio [google-mapo]

3. Enhavo: meditado, prelegoj, koreaj kulturo kaj tradicia ludo, ekskurso, bankedo kaj tiel plu 

4. Kotizo: 130 000 ŭonoj aŭ 100 eŭroj (programo, manĝo, loĝo, ekskurso) 

5. Nombro: ĝis 40 personoj

6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.

7. Retaliĝilo: https://forms.gle/7CGvMkaeqXTRT8aU9

8. Aliĝlimdato: ĝis la fino de septembro 2023

9. Kontakto: ĉe CHOE Taesok (chojus@gmail.com)

 

Jen video de la 13a Internacia Meditado:

 

 

Jen la promena video en la ĉefsidejo de ŭonbulismo, kie okazos la 17a Internacia Meditado

 

 

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) celas disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj. En 1980 kelkaj junaj kredantoj de ŭonbulismo ekkonigis Esperanton al la eklezio kaj tradukadis sanktajn tekstojn de ŭonbulismo en Esperanton. La kvara eklezia estro, ĉefmajstro Ĝŭasano, forte subtenis la Esperanto-movadon. Danke al liaj inspiroj kaj al la eklezia subteno ĉiuj sanktaj libroj de ŭonbulismo estis tradukitaj en Esperanton.Unu el la grandaj atingoj de EAŬ estis en 2004 sukcesa enkonduko de Esperanto kiel alternativa studobjekto de la eklezia universitato Wonkwang. Dum pluraj jaroj pli ol 50 studentoj lernis Esperanton. Nun EAŬ strebas, por ke speciale Esperanton lernu estontaj gepastroj, kiuj interesiĝas pri internacia agado. EAŬ faris gravan paŝon al la Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado, kiun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo ĉiujare organizis en la angla lingvo, sed ekde la jaro 2006 EAŬ konstante organizas ĝin en Esperanto. EAŬ komencis sian fakan kunsidon en la 90a UK en Vilno kaj daŭrigis ĝin en Florenco, Jokohamo, Roterdamo, Bjalistoko, Kopenhago, Hanojo, Rejkjaviko, Bonaero, Lillo, Nitro kaj Seulo. EAŬ-anoj invitas vin ĉeesti fakan kunsidon kaj internacian meditadon, ĝui la ŭonbulanan etoson, konatiĝi kun ŭonbulismo, kunlabori por reciproka kompreno kaj monda paco.
Esperantista Asocio de Ŭonbulismoĉe la Internacia Fako de ŬonbulismoIksandaero 501, Iksan-si, KR-570-754, Korea Respubliko; Tel. +82 63 850 3171; bwjung88@hanmail.net;

http://uonbulismo.net https://facebook.com/groups/152447724909961/

 

ŬONBULISMO 

 
Ŭonbulismo estas religio, kiun en 1916 fondis Sotesano (1891-1943) en Koreio. Ĝi prenas, kiel kredobjekton kaj praktikmodelon, la darmkorpan budhon, unu cirklon. Sotesano esprimis per unu cirklo la fundamentan veron de la universo, pri kiu li iluminiĝis post dudekjara penado, kaj li renovigis la tradician budhismon. 
Ŭonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la bonfarojn de ĉiuj estaĵoj kaj danki ilin. La kerna vorto de ŭonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas ĉiuj estaĵoj en la universo. Ŭonbulismo celas disvolvi homan spiriton per verreligia kredo kaj realmorala trejno, responde al materia evoluo. 
La fundamenta doktrino de ŭonbulismo konsistas el la kvar bonfaroj (tiuj de ĉielo-tero, gepatroj, kunvivuloj kaj leĝoj) kaj la kvar nepraĵoj (kreskigo de propra forto, unuaigo al saĝulo, eduko de aliula infano kaj estimo al sindonulo), kaj el la tri studoj (spirita kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto) kaj la ok sintenoj (kredo, kuraĝo, scivolo, penado, nekredo, avido, maldiligento kaj malsaĝo). La kvar devizoj de ŭonbulismo estas ĝustaj iluminiĝo kaj ago, pribonfara konscio kaj danko, utiligo de la budha darmo, kaj sindonema servo al publiko. 
Sotesano post sia iluminiĝo tralegis multajn tekstojn de tradiciaj religioj kaj fine konsideris Ŝakjamunion sanktulo el la sanktuloj kaj decidiĝis fondi novan eklezion, surbaze de la budha darmo. Ŭonbulismo strebas al la ĝisdatigo, vivutiligo kaj popularigo de la budha darmo kaj ankaŭ utiligas instruojn de ekzistantaj religioj. Nun ŭonbulismo havas firman statuson en la korea socio kaj disvastiĝas tra la mondo. 
La religia nomo ŭonbulismo en Esperanto estas derivita el la nomo ŭonbulgjo en la korea: ŭon signifas la vero de unu cirklo, bul iluminiĝo, budho kaj gjo instruo. Do ŭonbulismo estas religio, kiu instruas homojn kredi, klarvidi kaj praktiki la veron de unu cirklo. 

 

Sanktaj libroj: http://wonscripture.org/

 

Informa video pri ŭonbulismo
 
Posted by 초유스
에스페란토2019. 1. 8. 20:28

BONVENON AL
15a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

* Matena meditado de la 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en 2017.


Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) 
ekde la jaro 2006 ĉiujare okazigas internacian meditadon, en kiu oni praktikas meditadon, faras komunan ekskurson al vizitinda loko, spertas korean kulturon, konatiĝas kun ŭonbulismo kaj tiel plu. Ni planas komune veturi de Seulo kaj de Busano. La trejnejo situas en tre pitoreska montaro.

1. Kiam: 6 (ĵaŭdo) - 9 (dimanĉo) junio 2019
2. Kie: Junulara Trejnejo Bene apud Busano 

3. Enhavo: meditado, prelegoj, koreaj kulturo kaj tradicia ludo, ekskurso, bankedo kaj tiel plu 
4. Kotizo: 80 eŭroj aŭ 100 000 ŭonoj (programo, manĝo, loĝo, ekskurso)
5. Nombro: ĝis 50 personoj 
6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.
8. Aliĝlimdato: 6a de majo 2019
9. Kontakto kaj aliĝo: ĉe CHOE Taesok (chtaesok@hanmail.net)

Jen video de la 13a Internacia Meditado:Esperantista Asocio de Ŭonbulismo

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) celas disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj. 
En 1980 kelkaj junaj kredantoj de ŭonbulismo ekkonigis Esperanton al la eklezio kaj tradukadis sanktajn tekstojn de ŭonbulismo en Esperanton. La kvara eklezia estro, ĉefmajstro Ĝŭasano, forte subtenis la Esperanto-movadon. Danke al liaj inspiroj kaj al la eklezia subteno ĉiuj sanktaj libroj de ŭonbulismo estis tradukitaj en Esperanton.
Unu el la grandaj atingoj de EAŬ estis en 2004 sukcesa enkonduko de Esperanto kiel alternativa studobjekto de la eklezia universitato Wonkwang. Dum pluraj jaroj pli ol 50 studentoj lernis Esperanton. Nun EAŬ strebas, por ke speciale Esperanton lernu estontaj gepastroj, kiuj interesiĝas pri internacia agado. 
EAŬ faris gravan paŝon al la Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado, kiun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo ĉiujare organizis en la angla lingvo, sed ekde la jaro 2006 EAŬ konstante organizas ĝin en Esperanto. 
EAŬ komencis sian fakan kunsidon en la 90a UK en Vilno kaj daŭrigis ĝin en Florenco, Jokohamo, Roterdamo, Bjalistoko, Kopenhago, Hanojo, Rejkjaviko, Bonaero, Lillo, Nitro kaj Seulo. EAŬ-anoj invitas vin ĉeesti fakan kunsidon kaj internacian meditadon, ĝui la ŭonbulanan etoson, konatiĝi kun ŭonbulismo, kunlabori por reciproka kompreno kaj monda paco.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
ĉe la Internacia Fako de Ŭonbulismo
Iksandaero 501, Iksan-si, KR-570-754, 
Korea Respubliko; Tel. +82 63 850 3171; bwjung88@hanmail.net;

ŬONBULISMO 

Ŭonbulismo estas religio, kiun en 1916 fondis Sotesano (1891-1943) en Koreio. Ĝi prenas, kiel kredobjekton kaj praktikmodelon, la darmkorpan budhon, unu cirklon. Sotesano esprimis per unu cirklo la fundamentan veron de la universo, pri kiu li iluminiĝis post dudekjara penado, kaj li renovigis la tradician budhismon. 
Ŭonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la bonfarojn de ĉiuj estaĵoj kaj danki ilin. La kerna vorto de ŭonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas ĉiuj estaĵoj en la universo. Ŭonbulismo celas disvolvi homan spiriton per verreligia kredo kaj realmorala trejno, responde al materia evoluo. 
La fundamenta doktrino de ŭonbulismo konsistas el la kvar bonfaroj (tiuj de ĉielo-tero, gepatroj, kunvivuloj kaj leĝoj) kaj la kvar nepraĵoj (kreskigo de propra forto, unuaigo al saĝulo, eduko de aliula infano kaj estimo al sindonulo), kaj el la tri studoj (spirita kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto) kaj la ok sintenoj (kredo, kuraĝo, scivolo, penado, nekredo, avido, maldiligento kaj malsaĝo). La kvar devizoj de ŭonbulismo estas ĝustaj iluminiĝo kaj ago, pribonfara konscio kaj danko, utiligo de la budha darmo, kaj sindonema servo al publiko. 
Sotesano post sia iluminiĝo tralegis multajn tekstojn de tradiciaj religioj kaj fine konsideris Ŝakjamunion sanktulo el la sanktuloj kaj decidiĝis fondi novan eklezion, surbaze de la budha darmo. Ŭonbulismo strebas al la ĝisdatigo, vivutiligo kaj popularigo de la budha darmo kaj ankaŭ utiligas instruojn de ekzistantaj religioj. Nun ŭonbulismo havas firman statuson en la korea socio kaj disvastiĝas tra la mondo. 
La religia nomo ŭonbulismo en Esperanto estas derivita el la nomo ŭonbulgjo en la korea: ŭon signifas la vero de unu cirklo, bul iluminiĝo, budho kaj gjo instruo. Do ŭonbulismo estas religio, kiu instruas homojn kredi, klarvidi kaj praktiki la veron de unu cirklo. 

Sanktaj libroj: http://wonscripture.org/
Informa video pri ŭonbulismo

Posted by 초유스
에스페란토2018. 10. 25. 17:43

Internacia Meditado en Koreio

Raportas HONG Sungcho

La 14a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado okazis en Odok Trejnejo, kiu troviĝas ĉe la piedo de la monto Ĉukrjongsan alta je 886 metroj kaj kiu estas unu el la plej belaj kaj elstaraj konstruaĵoj en sia ĉirkaŭo. La meditado daŭris 4 tagojn de la 6a ĝis la 9a de oktobro 2018. Estis bonŝance praktiki meditadon en la tiel bela, spiritoplena kaj eĉ mistera monto Ĉukrjongsan. 


La renkontiĝo fariĝis eksterordinara pro bonaj rilatoj kaj helpemo de la trejneja estro KIM Hyunjeong, kiu eklernis Esperanton antaŭ ĉirkaŭ 40 jaroj. Ĝin partoprenis 43 esperantistoj el 3 landoj (MÁRKUS Gábor, Elizabet el Hungario, ZHANG Wei, GAO Meng el Ĉinio kaj 39 el Koreio), tamen multaj ne povis veni pro diversaj kialoj, inkluzive de la Komuna Kongreso de Esperanto inter Japanio kaj Koreio, kiu sekvis tuj post 3 tagoj en la sama semajno.
Ĉe la alveno, post la registriĝo kaj ricevo de la renkontiĝaj materialoj, ĉiuj partoprenantoj povis scii siajn dormĉambrojn kaj estis gviditaj al Sotesana Halo, kie okazis ĉefaj programeroj.

Ĉe la enirejo estis aranĝita la ekspozicio pri sanktaj libroj de ŭonbulismo en Esperanto kaj tetasoj kaj teceremoniaj materialoj. En alia angulo troviĝis dolĉaj frandaĵoj, teo kaj kafo, kiuj estis libere disponeblaj. Estis feliĉo gustumi verdan teon freŝe faritan de la teisto LEE Suhyeon (Gaja). Kiel ĉiam ampleksaj estis la ekspoziciejo kaj ĝia ĉirkaŭo.Sabate la 6an de oktobro, post la alveno de la partoprenantoj, okazis solena inaŭguro sub la prezido de la prezidanto de la Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) HONG Sungcho (Avo). Sekvis bonvenigaj vortoj kaj salutoj de la trejneja estro KIM Hyunjeong kaj la honora prezidanto de EAŬ KIM Kwangsoo (Vero). La prezidanto skize klarigis la programerojn kaj duontagan ekskurson kun abundaj fotoj. En la interkona vespero sin prezentis ĉiuj ĉeestantoj kaj siajn talentojn montris GOOK Namju (Harmoniko), KIM Okjeong (Anima), JEON Gyungok (Amira) kaj BAE Sungae (Flua) per instrumentoludo, danco, kantado aŭ aliaĵo. Oni do rapide konatiĝis unu la alian en mallonga tempo. Post la tagmanĝo en la 2a tago oni komune fotiĝis.

La programo enhavis ankaŭ lingvan kurson por komencantoj, kiun gvidis MÁRKUS Gábor, kaj progresintoj ĝuis diverstemajn prelegojn de ses personoj: “Teceremonio” de LEE Suhyeon (Gaja), “Esperanto al Norda Koreio” de ZHANG Wei, “Gustumo de Meditado” de OH Soonmo (Brila), “La Praktiko de Meditado” de HONG Sungcho (Avo), “De Ekzisto de Animalo ĝis Diiĝo” de MÁRKUS Gábor kaj “La Meditado kaj la Vivo” GIM Inhong (Ermito). 

Tre interesa estis la programero “Libera Rondo”, kiu okazis dufoje sub la gvido de MÁRKUS Gábor (konversacio), LI Hyonsuk (Jesa, danco) kaj JEON Gyungok (Amira, kantado). En la nova programero “Libera Konversacio” ĉeestantoj libervole publikigis siajn opiniojn, privatajn karierojn, historietojn, okazaĵojn en la ĉiutaga vivo kaj tiel plu. Ili opiniis la programeron tre utila, en kiu oni povis rakonti siajn rakontojn. La rakontantoj BAK Su-hyeon (Elstara), PARK Sujin (Elina), ĜU Ĝungsik (Sovaĝfloro), SHIM Myung-ki (Blanko), MIN Hyeonkyeong (Minmin), CHANG Sumi (Atena), Gao Meng kaj CHO Manjin (Kosmego). Al ili la organiza teamo esprimas siajn sincerajn dankojn.

Kortuŝa kaj sufiĉe malfacila estis dufoja montgrimpado por aktiva meditado. Unuafoje oni ekzerce surgrimpis la montoflankon de Ĉukrjongsan iom pli alten ol montotalio kaj duafoje fine atingis ĝian pinton post trihora grimpado kaj ĝuis neesprimeblan pitoreskan aŭtunan pejzaĝon.

Tre alloga estis duontaga ekskurso kun bankedo en la insuleto Namisom, kiu estas tre fama pro la korea televida dramserio “Vintra Sonato” ne nur en koreio sed ankaŭ tra la mondo. Tie ĉeestantoj babile promenis laŭ la arbara aleo de ginkoj kaj abioj, La bankedo kontentigis ĉiujn ĉeestantojn per variaj freŝaj kaj tuj kuiritaj almanĝaĵoj.

Kutimaj programeroj de la Meditado estis matena meditado en sido kaj vespera meditado kun 108 riverencoj. Ili respektive okazis trifoje kaj ilin ĉeestis pli ol tri kvaronoj de la partoprenantoj. Tiel oni povis sperti meditadon en kvieta montaro. Kiel ĉiam la manĝaĵoj kaj intermanĝaĵoj estis enhavriĉaj kaj bongustaj.


En la ferma ceremonio ĉeestantoj multe dankis al la organizantoj kaj diris, ke ili plene ĝuis gastamon en amikeca harmonio. La organizantoj sub la gvido de pastrino JEONG Bongwon (Sveka) preparis neforgeseble belajn kaj interesajn programerojn de ĉi tiu memorinda renkontiĝo. 

La ĉi-jara renkontiĝo estis vere riĉa, elstara kaj bonege organizita el kultura, kleriga, distra, meditada kaj turisma vidpunktoj. Abundis interesaj prelegoj, konversacioj, belaj momentoj kaj homa interkompreniĝo. La organizantoj deziras tiel taksi la ĉi-jaran aranĝon. 

La 15a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado okazos de la 6a ĝis la 9a de junio 2019 en iu trejnejo de ŭonbulismo. Vi ĉiuj estas bonvenaj. 
Dankon, multan dankon por ĉeestantoj kaj legantoj!

* La raporto estis sendita al Esperanto, La Ondo de Esperanto, La Lanterno Azia.
Posted by 초유스
에스페란토2018. 3. 14. 21:19

BONVENON AL
14a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

* Partoprenantoj de la 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado en 2017.


Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) 
ekde la jaro 2006 ĉiujare okazigas internacian meditadon, en kiu oni praktikas meditadon, faras komunan ekskurson al vizitinda loko, spertas korean kulturon, konatiĝas kun ŭonbulismo kaj tiel plu. Ni planas komune veturi de Seulo al la trejnejo, kiu troviĝas sur la pinriĉa monto Ĉuknjongsan. Krome en 12-14 oktobro okazos la 2a Komuna Kongreso de Japanio kaj Koreio en Nara, Japanio. Se vi faros interkontinentan flugon, vi povos plani trafi la du aranĝojn.

1. Kiam: 6 (sabato) - 9 (mardo) oktobro 2018
2. Kie: Trejnejo Odok, Namjangĝu-urbo apud Seulo 
3. Enhavo: meditado, prelegoj, koreaj kulturo kaj tradicia ludo, ekskurso al la konata turisma insulo Namisom, bankedo kaj tiel plu 
4. Kotizo: 80 eŭroj (programo, manĝo, loĝo, ekskurso)
5. Nombro: ĝis 70 personoj 
6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.
8. Aliĝlimdato: 20a de septembro 2018
9. Kontakto kaj aliĝo: ĉe CHOE Taesok (chtaesok@hanmail.net)

La informilo en padf-formo: bv. elŝuti ĉi tie
Jen video de la pasintjara renkontiĝo:Esperantista Asocio de Ŭonbulismo

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) celas disvastigi Esperanton inter ŭonbulanoj kaj ŭonbulismon inter esperantistoj. 
En 1980 kelkaj junaj kredantoj de ŭonbulismo ekkonigis Esperanton al la eklezio kaj tradukadis sanktajn tekstojn de ŭonbulismo en Esperanton. La kvara eklezia estro, ĉefmajstro Ĝŭasano, forte subtenis la Esperanto-movadon. Danke al liaj inspiroj kaj al la eklezia subteno ĉiuj sanktaj libroj de ŭonbulismo estis tradukitaj en Esperanton.
Unu el la grandaj atingoj de EAŬ estis en 2004 sukcesa enkonduko de Esperanto kiel alternativa studobjekto de la eklezia universitato Wonkwang. Dum pluraj jaroj pli ol 50 studentoj lernis Esperanton. Nun EAŬ strebas, por ke speciale Esperanton lernu estontaj gepastroj, kiuj interesiĝas pri internacia agado. 
EAŬ faris gravan paŝon al la Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado, kiun la eklezia internacia fako de ŭonbulismo ĉiujare organizis en la angla lingvo, sed ekde la jaro 2006 EAŬ konstante organizas ĝin en Esperanto. 
EAŬ komencis sian fakan kunsidon en la 90a UK en Vilno kaj daŭrigis ĝin en Florenco, Jokohamo, Roterdamo, Bjalistoko, Kopenhago, Hanojo, Rejkjaviko, Bonaero, Lillo, Nitro kaj Seulo. EAŬ-anoj invitas vin ĉeesti fakan kunsidon kaj internacian meditadon, ĝui la ŭonbulanan etoson, konatiĝi kun ŭonbulismo, kunlabori por reciproka kompreno kaj monda paco.

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo
ĉe la Internacia Fako de Ŭonbulismo
Iksandaero 501, Iksan-si, KR-570-754, Korea Respubliko; Tel. +82 63 850 3171; bwjung88@hanmail.net;

ŬONBULISMO 

Ŭonbulismo estas religio, kiun en 1916 fondis Sotesano (1891-1943) en Koreio. Ĝi prenas, kiel kredobjekton kaj praktikmodelon, la darmkorpan budhon, unu cirklon. Sotesano esprimis per unu cirklo la fundamentan veron de la universo, pri kiu li iluminiĝis post dudekjara penado, kaj li renovigis la tradician budhismon. 
Ŭonbulismo instruas siajn kredantojn konscii profunde la bonfarojn de ĉiuj estaĵoj kaj danki ilin. La kerna vorto de ŭonbulismo do estas “bonfaro”, per kiu interrilatas ĉiuj estaĵoj en la universo. Ŭonbulismo celas disvolvi homan spiriton per verreligia kredo kaj realmorala trejno, responde al materia evoluo. 
La fundamenta doktrino de ŭonbulismo konsistas el la kvar bonfaroj (tiuj de ĉielo-tero, gepatroj, kunvivuloj kaj leĝoj) kaj la kvar nepraĵoj (kreskigo de propra forto, unuaigo al saĝulo, eduko de aliula infano kaj estimo al sindonulo), kaj el la tri studoj (spirita kultivo, afera-principa esploro kaj justaga elekto) kaj la ok sintenoj (kredo, kuraĝo, scivolo, penado, nekredo, avido, maldiligento kaj malsaĝo). La kvar devizoj de ŭonbulismo estas ĝustaj iluminiĝo kaj ago, pribonfara konscio kaj danko, utiligo de la budha darmo, kaj sindonema servo al publiko. 
Sotesano post sia iluminiĝo tralegis multajn tekstojn de tradiciaj religioj kaj fine konsideris Ŝakjamunion sanktulo el la sanktuloj kaj decidiĝis fondi novan eklezion, surbaze de la budha darmo. Ŭonbulismo strebas al la ĝisdatigo, vivutiligo kaj popularigo de la budha darmo kaj ankaŭ utiligas instruojn de ekzistantaj religioj. Nun ŭonbulismo havas firman statuson en la korea socio kaj disvastiĝas tra la mondo. 
La religia nomo ŭonbulismo en Esperanto estas derivita el la nomo ŭonbulgjo en la korea: ŭon signifas la vero de unu cirklo, bul iluminiĝo, budho kaj gjo instruo. Do ŭonbulismo estas religio, kiu instruas homojn kredi, klarvidi kaj praktiki la veron de unu cirklo. 

Sanktaj libroj: http://wonscripture.org/
Informa video pri ŭonbulismo

Posted by 초유스
에스페란토/UK-20172016. 12. 10. 05:14

Okaze de la Seula Universala Kongreso en 2017
Bonvenonon al Ŭonbulismo
– 13a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado –


* Jen video de la 9a IERM

Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) ĉiujare okazigas renkontiĝon kun diversaj programeroj, en kiu oni povas praktiki meditadon, fari komunajn ekskursojn al vizitindaj lokoj, sperti korean kulturon, ekkoni pri ŭonbulismo kaj tiel plu. Kadre de la 13a IERM, EAŬ organizas la specialan eventon “Bonvenon al Ŭonbulismo” por esperantistoj, kiuj volas pli interesiĝi kaj ekkoni pri ŭonbulismo kaj sudokcidenta Koreio. 
Bonvolu noti, ke EAŬ prenos vin en la kongresejo post la fermo de la Seula Universala Kongreso de Esperanto en 2017 kaj veturigos vin al Seulo antaŭ vespero de la unua de aŭgusto. 

1. Kiam: 2017 julio 29 (sabato) en la kongresejo tuj post la UK – aŭgusto 1 (mardo) en Seulo
2. Kie: Iksan, Bjonsan, Jongsan (gravaj sanktaj lokoj de ŭonbulismo)
3. Enhavo: meditado, ekskursoj, koncertoj, prelegoj
4. Kotizo: 50 eŭroj (programo, manĝo, loĝo, ekskursoj, veturo)
5. Nombro: ĝis 120 personoj
6. Prelegoj: temoj pri meditado estas bonvenaj.
7. Kontakto kaj aliĝo: ĉe CHOE Taesok (chtaesok@hanmail.net)
9. Informilo en PDF-dokumento:

Internacia_Meditado_prezentas_sin.pptx

Jen la fotoj de nia aktivado:

▲ La centjara jubilea ceremonio en majo 2016
▲ Esperanto estas unu el la dek lingvoj, en kiuj estas oficiale tradukitaj la sanktaj libroj de ŭonbulismo
▲ Esperantistoj, kiuj ĉeestis en la ceremonio; speciala agsto estis la ĉefdirektoro de Oomoto, kiu ankaŭ tre favoras Esperanton.
▲ Abengo, tajvana esperantista ŭonbulano (kredanto de ŭonbulismo)
▲ Esperantistoj ĉeestantaj en la 12a Internacia Meditado
▲ CHOE Taesok prelegas pri sia tradukado de ŭonbulanaj sanktaj libroj.
▲ Simbolo de ŭonbulismo, unu cirklo en la iluminiĝejo de Sotesano, la fondinto
▲ Ekskurso al la sankta loko Jongsan de ŭonbulismo
▲ Lotusflora teo
▲ Ni kore invitas vin partopreni en la 13a Internacia Meditado tuj post la Seula UK
Posted by 초유스
에스페란토2015. 1. 28. 05:17

10a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

En Nonsan, Koreio okazis la 10a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado (IERM) de la 16a ĝis la 19a de januaro 2015.

Ĝin organizis la Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) sub la aŭspicioj de la Internacia Fako de Ŭonbulismo, koredevena religio. Ĉeestis 36 esperantistoj el Ĉinio, Hungario, Japanio, Koreio, Litovio, Pakistano kaj Rusio. Ĉi-jare partoprenis konataj aktivuloj kiel Mikaelo BRONŜTEJN el Rusio, MÁRKUS Gábor el Hungario kaj Saeed AHMAD el Pakistano. Kiel tradicie Oomoto, la japana religio, kiu fervore pledas por Esperanto, sendis sian reprezentanton KIMURA Kacuja, kiu ĉeestis la unuan IERM-on en 2006, kaj ambaŭ religioj tiel daŭrigis interreligian kunlaboron.

Al la evento sian mesaĝon sendis la estrino de la Internacia Fako de Ŭonbulismo kaj gratulis la dekjariĝon de IERM, aparte menciante ke ĉi tiu jaro estas signifoplena kaj por ŭonbulismo kaj por Esperanto, ĉar ĉi-jare ŭonbulismo atingos sian centan datrevenon kaj la Universala Kongreso de Esperanto festos sian centan datrevenon. Ankaŭ José Antonio Vergara, UEA-estrarano pri faka agado, sendis sian mesaĝon kaj aprezis la regulan realigon de IERM, admire konstatante ke EAŬ efike strebas por servi kaj la religion fonditan de Sotesano antaŭ 100 jaroj kaj la Esperanto-komunumon ekestiĝintan nur iom pli frue.

Oni faris ĉiufrumatene fizikan ekzercadon kaj sidmediton kaj ĉiuvespere 108-fojan riverencon kun pento, preĝo, danko kaj bondeziro. Dum la renkontiĝo prelegis SHIN Eun Sook (Esperanto kaj alternativa vivo), MÁRKUS Gábor (Ĉu estos diluvo post ni?), KIMURA Kacuja (Historio de Oomoto), Mikhail AVDEEV (Ŭonbulisma kontrolmetodo de atentaj agoj), Mikaelo BRONŜTEJN (Ikono de la Tiĥvina Dipatrino), JANG Jeong-Ryeol (Turismaj punktoj, linioj kaj dimensioj en Busano), kaj Saeed AHMAD (Graveco de purigado en sufiismo), kiu donis al la ĉeestantoj la raran okazon konatiĝi kun sufiismo. Inter la prelegoj okazis elekteblaj liberaj rondoj, en kiuj malgrandnombraj homoj pli proksime kaj profunde diskutis pri siaj interestemoj.

Al la ĉeestantoj estis disdonita la flugfolio, en kiu estis tiaj punktoj por kontroli sin kiel ‘haltigi la agon por momento’, ‘kunveni kvin minutojn antaŭ la koncerna programero’, ‘laŭdi pli ol unu al aliulo en unu tago’… Tia kontrolo de atento gravas en la ĉiutaga praktikado de ŭonbulismo kaj certagrade helpis al la tagordo de IERM plenumiĝi tre glate kaj harmonie.

Unuafoje en la azia Esperantujo Mikaelo BRONŜTEJN koncertis el siaj propraj kantoj kaj poemoj kaj trovis sian ŝatantaron. La korean tradician maskodancon prezentis JO Moonzoo kaj la ĉeestantoj provis danci laŭ ŝia gvido; ĉe la fino hungaro, ruso, japano kaj pakistanano dancis per sia nacia maniero laŭ la ritmoj de la korea maskodanco kaj tre gaje amuzis la kundancantojn, tial leviĝis la ideo, ke la danco estu enprogramita por la interkona vespero de la eventuala Seula UK en 2017.

Oni ne nur meditis kaj prelegis, sed ankaŭ ekskursis unue al la tereno de la ĉefsidejo de ŭonbulismo, en kiu troviĝas diversaj religiaj historiaj konstruaĵoj. Sub la ĉiĉeronado de CHOE Taesok oni povis pli multe konatiĝi kun ŭonbulismo kaj ĝia historio. Poste oni partoprenis en la glacia festivalo ĉe la najbara montpiedo kaj iuj sledis kaj aliaj rostis kaŝtanojn sur lignofajro. Kvankam mallonge, tio memorigis al ĉiuj sian infanaĝon. Post la ekskurso oni sate gustumis diversajn koreajn manĝaĵojn en la vespera bankedo.

Unu el la gravaj eroj de IERM estas viziti spiritajn gvidantojn de ŭonbulismo. Dum la vizitoj partoprenantoj rakontas siajn impresojn kaj aŭskultas iliajn instruajn vortojn, kompreneble, ankaŭ per tio la organizantoj celas ricevi pli da atento kaj subteno de la eklezio al la Esperanto-movado. La nuna ĉefmajstro (ekleziestro) Gjongsan substrekis, ke oni trovu la paradizon de menso kaj vivu dankan vivon. La emerita ĉefmajstro Ĝŭasan diris, ke personeco estas objekto por prizorgi, kaj ke por nutri la personecon devas en akordo esti parolo kaj ago, malapero kaj apero, interno kaj ekstero. Ambaŭ ĉefmajstroj laŭdis la esperantistan aktivadon por interpopola kompreno kaj monda paco.

* Esperantistoj kun la ĉefmajstro de ŭonbulismo (meze)


La ĉi-jara renkontiĝejo situis en belpejzaĝa montaro izolita de la cetera mondo kaj la ĉeestantoj ĝuis tre amikan kaj spiritan etoson por kvar tagoj. Estas notinde, ke post la renkontiĝo eksterlandaj partoprenintoj travojaĝis Koreion kaj vigligis la lokan Esperanto-movadon per sia prelego aŭ koncerto kaj iliajn agadojn favore raportis lokaj televido kaj gazetoj.

La 11a IERM okazos de la 8a ĝis la 11a de oktobro 2015 en Seulo. Oni povos ĝui kaj buntkoloran aŭtunon kaj esperantistan gastamon de Koreio kaj poste ĉeesti la 47an Korean Kongreson de Esperanto okazontan de la 24a ĝis la 25a de oktobro. Interesiĝantoj turniĝu al LEE Jungkee (esperanto@saluton.net).

Raportas CHOE Taesok
Ĉiuj subaj fotoj faritaj de JEON Dae-bong

▲ Komuna fotiĝo

▲ 108-foja riverenco

▲ Sidmedito

▲ Ekskurso al la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksan

▲ Vizito al la ĉefmajstro Gjongsan

▲ Vizito al la emerita ĉefmajstro Ĝŭasan

▲ En la glacia festivalo

▲ Rosto de kaŝtanoj

▲ Lerno de la movoj de la korea maskodanco

▲ Prelegantoj

▲ Unu el la kvar liberaj rondoj

▲ Adiaŭo: "per Esperanto por mondpaco kaj amikeco ĝis revido ĝis la revido, ĝis la revido, ĝis la revido


http://www.espero.com.cn/2015-01/28/content_34676255.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Kiam: 2015 oktobro 8 (ĵaŭdo) – 11 (dimanĉo), 3 noktoj kaj 4 tagoj

2. Kie: la trejnejo Bongdo en Seulo (www.bongdo.co.kr)

3. Enhavo: meditado, meditado-gimnastiko, koreaj kulturo kaj tradicia ludo,
Esperanto-prelegoj, ekskurso, amuzaj ludoj, bankedo kaj tiel plu

4. Kotizo: 50 eŭroj aŭ 70 000 ŭonoj (programo, manĝado, loĝado,
ekskurso, bankedo)

5. Nombro: 20 personoj el ekster Koreio kaj 20 el Koreio

6. Oficiala lingvo: Esperanto

7. Aliĝlimdato: Ĝis la 20-a de septembro 2015

8. Prelegoj: Temoj pri 'Meditado' estas bonvenaj.

9. Kontakto kaj aliĝo: ĉe LEE Jungkee (esperanto@saluton.net leejungkee@esperanto.kr)

Posted by 초유스
에스페란토2014. 1. 27. 02:48

En la Korea Esperanto-Movado estas kelkaj konataj aranĝoj, en kiuj partoprenas ankaŭ eksterlandaj esperantistoj, t.e. Esperanto-Lernejo Namkang okazanta printempe kaj aŭtune kaj la Korea Kongreso de Esperanto.  Laste enviciĝis ankaŭ la Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado (IERM), kiun ekde 2006 ĉiujare organizas la Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) sub la aŭspicioj de la Internacia Fako de la Ĉefsidejo de Ŭonbulismo, koredevena religio.

Kun la tempopaso IERM pli kaj pli altiras atentojn de koreaj kaj eksterlandaj esperantistoj.  Ĉi-jare ĝi okazis de la 17a ĝis la 20a de januaro kaj atingis rekordan nombron de la partoprenantaro eĉ super la kutima limo de 40.  Entute 58 diversreligiaj esperantistoj ĉeestis, inkluzive de 19 eksterlandanoj el Brazilo (1), Ĉinio (6), Hungario (2), Japanio (4), Litovio (1), Rusio (2) kaj Tajvano (3). 

En la solena inaŭguro la estrino de la Internacia Fako de Ŭonbulismo persone ĉeestis kaj gratulparolis.  Ŝi diris, ke Zamenhofo kaj Sotesano (fondinto de ŭonbulismo) vivis pioniran vivon por monda paco, kaj petis, ke la ĉeestantoj pli strebu al paca mondo kaj bonfara mondo.  José Antonio Vergara, UEA-estrarano pri faka agado, sendis sian mesaĝon kaj aprezis la agadon de EAŬ kaj ĝojis precipe pro tio, ke la sinsekvaj ŭonbulanaj ekleziestroj esprimis sin favore al la ideo kaj praktiko ligitaj al Esperanto.  Lian mesaĝon voĉlegis LEE Jung-kee, UEA-estrarano.

Kvankam IERM estas religia renkontiĝo, jam dekomence ĝi tenas tian sintenon, ke ĉiuj partoprenantoj povu doni sian prelegon pri ajna temo kaj dividi siajn sciojn kaj spertojn kun la aliaj.  La sinteno bone montriĝis en tio, ke ĉi-foje 13 prelegoj okazis en du tagoj.  Prelegis CHEN Ya Wen (Kio estas Jogo?), Miaohui (Ĉiutaga meditado, Kontribuo de la majstro Xuanzang), SONG Ping (Tradiciaj pentraĵoj de Ĉinio), Ŝlepĉenko Gennradij (Esperanto-movado en Fora Oriento), Gabor Markus (Komuna fundamento de religioj), CHOE Taesok (Doktrino de ŭonbulismo), MASUI Masanori (Batalarto Waraku), ZHANG Ping (Ĉina ĉarmo en Kunqu-opero), KIM Seon Wook (Sankta Paŭlo: por universalisma etiko), HAN Sook-hee (Gimbapo kaj odeno), CHEN Yi Chou (Akvokristalo kaj piedmasaĝo), Akiko JAMAMOTO (Mia Esperanto-vivo).  Kiel supre vi vidas, la prelegtemoj estis vere buntaj.

Interalie, la ĉina budhana monaĥo Miaohui emfazis: “La bazo de meditado estas abstinado de malbono kaj laŭebla farado de bono, kaj sur tiu bazo ni povas kvietigi kaj purigi nian menson per meditado en niaj ĉiutagaj laboro kaj vivo por havi pli bonan staton en la nuna kaj la estonta vivoj.”  Oni kun granda intereso ĝuis la tempon de komuna farado de gimbapo, kiu estas unu el la plej popularaj koreaj manĝaĵoj.  Sur algo oni sternas spicitan rizon kaj sur la rizon metas jam pretigitajn diversajn ingrediencojn (karoton, ovofritaĵon, kukumon, ŝinkon, krabobastonon ktp).

Inter prelegoj la publikon distris TSENG Shian Fan per diabolo, KANG Li per flutado, SONG Ping per dancado, kaj Avdeev Mikhail per kantado kun gintara akompano.  Sub la gvido de OH Soonmo oni lernis kaj gaje kundancis la korean dancon laŭ la kanto Kangkangsuŭole.  Unuafojajn ĉeestantojn forte impresis 108-foja vespera profunda riverencado kun pento, preĝo, danko kaj bondeziro.

La IERM-anoj ĉeestis kaj spertis la darmkunvenon de la ĉefsidejo de ŭonbulismo kaj salutis la milpersonan ŭonbulanan publikon.  En sia salutparolo al la publiko la monaĥo Miaohui admiris, ke ŭonbulismo aktive utiligas Esperanton por diskonigi siajn instruojn kaj esperis, ke pli kaj pli multiĝos esperantistoj en budhismo, ŭonbulismo, kristanismo, katolikismo, Oomoto kaj aliaj religioj kaj ili kunlaboru por krei pli bonajn estontecon kaj mondon.

Ĉi-foje oni ekskursis al la signifoplena sankta loko Jongsan de ŭonbulismo, kie Sotesano naskiĝis, serĉis la veron, atingis iluminiĝon kaj donis siajn unuajn instruojn.  Oni vizitis la iluminiĝejon, naskiĝdomon, polderon, muzeon kaj aliajn.  La polderon en flusejo kreis Sotesano kun siaj disĉiploj por establi la eklezian ekonomian bazon.  Poste oni daŭrigis la duontagan ekskurson al la historia loko, kie budhismon alportis la barata budhana monaĥo Marananta al la korea dinastio Bekĝe en la jaro 384.  En vespera bankedo oni manĝis ekologiajn manĝaĵojn el la sankta loko kaj gustumis lotusfloran teon.

Kutima ero de la renkontiĝo estas viziti la nuan kaj la emeritan ekleziestrojn, ĉefmajstrojn de ŭonbulismo.  Pluraj ĉeestantoj rakontis al ili siajn impresojn pri la renkontiĝo kaj ŭonbulismo.  La nuna ĉefmajstro Gjongsan klarigis pri unu cirklo, kiun ŭonbulanoj prenas kiel kredobjekton kaj pratikmodelon: “Unu cirklo estas ĝuste same aspekta, kiel vi estas, kiam vi sentas feliĉon, estas ronda kiel simbolo de paco, kaj estas la vero, kiu regas la universon.  Ŭonbulismo celas pacon kaj Esperanto ankaŭ celas pacon.  Nia eklezio klopodu doni pli da subtenoj al la Esperanto-aktivado.”  La emerita ĉefmajstro Ĝŭasan akceptis la esperantistojn per orientmedikamenta teo kaj ginsenga frago.  Li kiel konata fervora pledanto por la Esperanto-movado substrekis, ke neangllingvaj landoj kunlaboru por fari Esperanton komuna mondlingvo, kaj ke ĝi estas la plej granda donaco al la estonta homaro.  Li petis la ĉeestantojn pli aktivi en sia kampo por Esperanto.  

Unu el la bonaj rikoltoj de la ĉi-jara aranĝo estis ke multnombra partopreno de eksterlandaj esperantistoj bone influis kaj konvinkis ekleziajn funkciulojn pri la viveco kaj utileco de Esperanto.  La ekleziaj radio, televido kaj gazetoj tre pozitive raportis pri la aranĝo.  Estas notinde kaj dankinde, ke la eldona sociesto Esperanto en Svedio donace sendis dekojn da libroj, kiujn libervole prenis ĉeestantoj en la ferma ceremonio.  

La 10a IERM okazos de a 16a ĝis la 19a de januaro 2015 en Iksan.  La Esperantista Asocio de Ŭonbulismo planas organizi sian fakan kunsidon en la Bonaera UK kaj ankaŭ similan aranĝon de meditado en Eŭropo okaze de la 100a Universala Kongreso de Esperanto.  Interesiĝantoj turniĝu al LEE Jungkee (esperanto@saluton.net).  
 
Raportas CHOE Taesok
 
* Ĉiuj fotoj: JEON Dae-bong
  
▲ Komuna fotiĝo
▲ En meditado
▲ Praktiko de jogo
▲ Ĉina pentraĵo
▲ Prelegas Miaohui
▲ Prelegas CHOE Taesok
▲ Kunfarado de gimbapo
▲ Danco "Kankangsuŭole"
▲ Ĉe la iluminiĝejo de Sotesano
▲ Naskiĝdomo de Sotesano
▲ Pozas ekskursantoj el Tajvano kaj Brazilo
▲ La ĉefmajstro de ŭonbulismo kun eksterlandaj partoprenantoj
▲ La emerita ĉefmajstro kun partoprenantoj
▲ La emerita ĉefmajstro kun la artikolinto
Posted by 초유스
에스페란토2013. 2. 6. 14:41

이 글은 국제어 에스페란토로 작성한 '원불교 에스페란토 국제선방'에 관한 것입니다.
 
Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado

En Iksan, Koreio, okazis de la 18a ĝis la 21a de januaro 2013 la 8a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado (IERM). 

Organizis ĝin la Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ) sub la aŭspicioj de la Internacia Fako de Ŭonbulismo, koredevena religio. Ĉeestis 38 esperantistoj el Ĉinio, Hungario, Japanio, Koreio, Litovio kaj Novzelando. Ĉi-foje rimarkinda estis nombro de la partoprenantoj el la kontinenta Ĉinio. Ili estis 7 el kvin provincoj.

Ĉiutage antaŭ matenmanĝo okazis fizika ekzercado kaj sidmedito sub la gvido de la ŭonbulana pastro AVDEJEV Miĥail kaj ĉiuvespere antaŭ enlitiĝo ĉeestantoj 108-foje riverencis kun pento, preĝo, danko kaj bondeziro.

Dum la renkontiĝo prelegis OH Soonmo (Kontrolmetodoj de atento kaj senatento), Makoto Shiotani (Oomoto kaj Esperanto), MÁRKUS Gábor (Interna harmonio kaj ekstera paco), ŬON Ikson (Ŭonbulismo), LIM Tong Hyeok (Esperanto-similaj lingvoj), Simone Robert (Montgoriloj kaj travivaĵoj en Ugando), kaj LEE Youkyoung (Kulturo de la regno Baekje). Apartan atenton kaptis la prelego de MÁRKUS Gábor, kiu iniciatis sidmediton kaj riverencadon en Budapeŝto post sia partopreno en la 7a IERM en 2012.

Interesa estis spertado de korea kulturo. CHO Myung-ja prezentis la korean tradician ludon ‘jutnori’ kaj ĉiuj ludis en gaja kaj venkema etoso. HAN Sook-hee montris kiel kuiri la korean manĝaĵon ‘tokmanduguk’ kaj ĉiuj kune faris pastbuletojn kaj sate vespermanĝis la komune kuiritan supon. Koreaj junuloj instruis dancon de la pasintjare tutmonde populariĝinta korea kanto ‘Oppan Gangnam-stilo’.  HUĜIMOTO Hideko ceremonie regalis partoprenantojn per japana teo.

Oni ne nur meditis, sed ankaŭ ekskursis. La renkontiĝejo situas en la tereno de la centra sidejo de ŭonbulismo, en kiu troviĝas diversaj religiaj konstruaĵoj. Perpieda ekskurso tra la tereno donis la ŝancon pli konatiĝi kun ŭonbulismo kaj ĝia historio. Dum la duontaga ekskurso oni ĝuis neĝkovritan belegan pejzaĝon en kaj ĉirkaŭ la budhana templo Nesosa. Sekve oni admiris la nekutiman klifon Ĉesokgang konsistantan el sedimenta rokaĵo, kies rokaj tavoloj estas surmetitaj unu sur la alia kvazaŭ kuŝantaj libroj. Post la ekskurso tre bongustis loka rizokaĉo kun konkuloj en la vespera bankedo.

Per la renkontiĝo esperantistoj kaj ekleziuloj interŝanĝis bonajn impresojn respektive pri ŭonbulismo kaj Esperanto. Partoprenantoj vizitis la ĉefmajstron Gjongsan, la ekleziestron de ŭonbulismo, kaj li substrekis, ke ŭonbulanoj kaj esperantistoj kunlabore konstruu pacan kaj esperplenan mondon. Partoprenantoj vizitis ankaŭ la eksan ĉefmajstron Ĝŭasan, kiu fervore pledas por Esperanto ekde la 1980-aj jaroj. Li opiniis, ke se la neŭtrala, facile lernebla kaj pacocela Esperanto iĝos la dua lingvo por ĉiuj nacioj, tio estos la plej granda bonfaro al la homaro, kaj inspiris al la ĉeestantaj esperantistoj kuraĝon kaj strebon. En la dimanĉa darmkunveno MÁRKUS Gábor rakontis al pluraj centoj da ŭonbulanaj ekleziuloj, ke pere de Esperanto li konatiĝis kun ŭonbulismo kaj danke al Esperanto povis prezenti ŭonbulismon en la hungara katolika gazeto. Tio sendube vekis ĉe ili favoron al Esperanto.

La 9a IERM okazos de a 17a ĝis la 20a de januaro 2014 en Iksan. La Esperantista Asocio de Ŭonbulismo planas organizi similan aranĝon de meditado en Eŭropo okaze de la 100a Universala Kongreso de Esperanto. Interesiĝantoj turniĝu al LEE Jungkee (esperanto@saluton.net).

Raportas CHOE Taesok
▲ Post la solena inaŭguro la ĉeestantoj memorfotiĝas.

▲ Prelegas MARKUS Gabor el Hungario.

▲ Esperantistoj vizitis la ĉefmajstron Gjongsan, la ekleziestron de ŭonbulismo.

▲ Perpieda ekskurso tra la tereno de la centra sidejo de ŭonbulismo

▲ Ĉiuj preparas pastbuletojn por la korea manĝaĵo 'tokmanduguk'.

▲ Esperantistoj vizitis la eksan ĉefmajstron Ĝŭasan, kiu estas konata kiel fervora pledanto por Esperanto.

▲ Majstro Ĝŭasan, la eksa ekleziestro de ŭonbulismo

▲ Ekskurso en la templo Nesosa.

▲ Ekskurso en la klifo Ĉesokgang

▲ Oni ludas la korean tradician ludon 'jutnori. 

Ĉiuj fotoj: JEON Dae-bong
Posted by 초유스