La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj).

 

78 koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj koreaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo.  

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자) 78명이 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

025 矜高倨傲,無非客氣,降伏得客氣下,而後正氣伸; 情欲意識,盡屬妄心,消殺得妄心盡,而後真心現。

025 - traduko de CHOE Taesok

025 - traduko de CHOE Taesok
Fiero kaj orgojlo nur estas
elekstera energio,
tial venku eleksteran energion por subiĝi,
kaj poste etendiĝos ĝusta energio; 
deziro kaj konscio ja estas 
tutplene sub falsa menso, 
tial forestingu falsan menson por tutĉesi, 
kaj poste riveliĝos vera menso.

자랑과 거만은 
외부적 기운일 뿐이니 
이를 항복시켜 밑으로 오게 한 후에야 
바른 기운이 펼쳐지고, 
욕심과 의식은 
헛된 마음에 속하니 
이를 소멸시켜 완전 그치게 한 후에야 
참된 마음이 나타나느니라.
  
○ 無非 이중부정으로 아님이 없다, -에 지나지 않다.  
"..뿐이다", "..에 불과하다", "..지나지 않다".-" 而已(助詞)意思和用法同"罷了"一樣, 有沖淡語氣的作用, 常與"不過"、"無非"、"只是"、"僅僅" 等副詞配合使用. 장자 내편 제2편 제물론: 사물은 저것이 아닌 것이 없고(物無非彼), 이것이 아닌 것이 없다(物無非是).
○ 矜高 긍고: 자랑하고 과시하다.
○ 倨傲 거오: 거만하고 오만하다. aroganta
○ 客氣 객기: 한국어에서는 혈기(血氣)가 넘쳐서 함부로 부리는 용기. 중국어에서는 정중하고 겸손함. 여기에서는 외부에서 오는 기운이나 영향
○ 伸은 펼 신, 내뻗다 etendi
○ 情欲意識 정욕의식: 욕망과 생각. 사로잡혀 있는 선입관. 情欲(정욕)은 마음에 생기는 온갖 욕망.
○ 盡 진: 앞에 것(盡屬妄心)의 盡은 부사로 ‘모두, 죄다’ 를 뜻하고, 뒤의 것(得妄心盡)의 盡은 ‘다하다, 다하여 없어지다, 사라지다’ 의 뜻이다.
○ 屬은 '붙일 속'이라는 한자로, '붙이다', '무리', '한패', '잇다'를 뜻한다. '무리 속'이라고도 한다.
○ 正氣 정기): 바른 기풍(氣風), 생명의 원기(元氣).
○ 消殺 소살/소쇄: 소멸; 죽일 살, 빠를 쇄(殺); 소멸하여 사라짐, 지워 없앰 
○ 妄心(망심) : 허망(虛妄)하게 분별하는 마음. 허망한 마음.
○ 眞心現(진심현) : 참마음이 나타남. 現은 나타날 ‘현’.

https://m.blog.naver.com/swings81/221181564909
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=jhon119&logNo=110728620

 

같은 글 다른 뜻: 객기
1) 한국 – 쓸데없이 실없이 부리는 혈기
2) 중국 – 예의 바르고 정중하고 겸손함 ‘不客氣’, 즉, “손님처럼 그렇게 예의 바르게 행하지 않아도 된다”
한국어의 객기는 나그네의 기운이고 중국어의 객기는 손님의 기운이다.
https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=bakgiwan&logNo=222309774670

https://www.arteducation.com.tw/mingju/juv_e682da756cf3.html 
解釋:一個人的內心之所以會有矜氣高傲的態度,都是由於受外部氣機的影響,只要把這種外來氣機降服,心內的浩然之氣才能出現。

* ... forestingi falsan menson por ĉesi:

Li invitis siajn parencojn manĝi panon.Gn.31 = ...por manĝi panon. = ...por ke ili manĝu panon.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.PE.294 = ...ne por festeni, sed por treni. = ...ne por ke ĝi festenu, sed por ke ĝi trenu.

https://bertilow.com/pmeg/gramatiko/i-verboj/kun_rolvortetoj.html

 

025 - traduko de WANG Chongfang
Aroganteco kaj fanfaronado estas la rezulto de malbonaj influoj de ekstere. Se tiaj influoj estas subpremataj, tiam sanecaj tendencoj povos pli vigliĝi. Pasiaj deziroj kaj konfuzaj ideoj venas el nenormalaj kaj malvirtaj pensoj; nur senigite je tiaj malbonaj pensoj, oni povas havi sian veran naturon retrovita.
https://www.en84.com/dianji/wenji/201007/00003070.html

 

024 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko
026 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko

 

Posted by 초유스