La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj).

 

25 koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo. 

 

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자) 25명이 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

091 貞士無心徼福,天卽就無心處牖其衷;憸人著意避禍,天卽就著意中奪其魄。可見天之機權最神,人之智巧何益。

091 - traduko de CHOE Taesok
Fidela homo indiferentas por peti feliĉon, tial ĉielo aliras al la indiferenteco kaj iluminas lian korfundon; flatema homo pene intencas eviti malfeliĉon, tial ĉielo aliras al la intenco kaj forprenas lian spiriton. Jen videblas, ke pleje okultas ĉielaj funkcio kaj potenco. Kiel do utilus homaj saĝo kaj ruzo? 
       
의리인은 복을 구하는 데에 무심하니 하늘이 그 무심한 처지에 다가가 그의 속마음을 깨우쳐 주고 아첨꾼은 화를 피하는 데에 뜻을 두니 하늘이 그 뜻 속에 다가가 그의 넋을 빼앗아가나니라. 하늘의 작용과 위력이 가장 신묘함을 알 수가 있으니 어찌 사람의 지혜와 기교가 소용이 있겠는가?

 


○ 貞士 정사: 지조가 곧은 선비, 의리가 있 는사람, 절의를 지키는람 
○ 無心徼福 무심요복: 복을 구하는데 무심함. 徼는 구하다. 바라다의 뜻. 徼 요: To request
○ 就 취: to approach; to move towards; to reach; to arrive at; to undertake; to engage in; to succeed; to complete; to comply; to follow; to accept.
○ 牖其衷 유기충: 속마음(참마음)을 열어준다. 牖는 ‘창문’ 또는 ‘깨우쳐 주다’ 의 뜻이나 여기서는 ‘열어주다, 인도해 주다’ 의 의미로 쓰임.  衷은 본심(本心).衷은 속마음 ‘충’. 牖 유: 깨우칠 유, 창 유. (literary) window; to lead; to enlighten. 衷 충: 속마음, 속심, 진심. undergarment; underwear; inner feelings; heart; from the bottom of one's heart; middle; center
○ 憸人 섬인: 간사한(교활한) 사람. 憸은 간사할/아첨할  ‘섬’. 아첨꾼 
○ 著意中 착의중: 집착하는 마음속. 著은 붙을 ‘착’. 착의" 어떤 일을 마음에 두다
○ 奪其魄 탈기백: 넋을 빼앗음.  여기서는 ‘하늘이 재앙을 내려 그 마음을 놀라게 한다’ 는 뜻이다. 魄 백: (religion, folklore) the po, the soul which does not leave the body after death, compared to 魂 (hún) which does; soul; spirit. 
○ 機權 기권: 권능. 기회와 권력. 권능(權能), 권세와 능력.  機는 여기서는 ‘기변(機變)’ 의 뜻으로 ‘작용(作用)하는 기틀’ 로 해석할 수 있다.
○ 最神 최신: 대단히 신기함.
○ 智巧 지교: (복을 구하고 화를 피하는 데 필요한) 지혜와 기교, 얕은꾀와 잔재주를 말함.

 https://hm.cyberseodang.or.kr/search/similar_view.asp?idx=17 
處 곳 처 所 바 소
 1) 處 : 處는 《說文解字》에는 ‘處 止也 (處는 멈춤이다.)’라고 하였는데, 호랑이가[虎] 받침대에[几]걸치고 않아 거처하고 있는 상황을 본떴다. 여기서 그 뜻이 파생되어 추상적인 의미로 어떠한 지위에 처함, 사물이 어떠한 위치에 놓임을 나타낸다.
2) 所 : 所는 《說文解字》에 ‘所 伐木聲也 (所는 벌목하는 소리이다.)’라고 하였고, 《廣韻》 〈釋詁 二〉에는 ‘所 居也 (所는 거처이다.)’라고 하여 所를 ‘거처’의 의미로 풀이하였는데 處와 所, 이 두 글자의 발음이 매우 유사한데서 빗어진 결과이다. 이후 處는 추상적인 의미, 所는 구체적인 위치나 장소를 나타내는 말로 사용되었다.

https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=14591 
https://m.blog.naver.com/aromatics/221312840247
https://m.blog.naver.com/swings81/221226108080
https://www.8bei8.com/book/caigentan_247.html

091 – traduko de WANG Chongfang 
La morala homo ne petas feliĉon, sed la Ĉielo, sen lia scio, plenumas liajn korajn dezirojn. La malica homo ĉiel penas eviti katastrofojn, sed malgraŭe la Ĉielo senigas lin je lia prudento kaj sendas katastrofojn sur lin. El tio ni povas vidi, ke la sagaco kaj potenco de la Ĉielo estas nesondeblaj. — Al kio do la homaj limigitaj fortoj kaj saĝeco povas esti utilaj?

 

090 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko
092 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko

Posted by 초유스