La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj).

 

28 koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj koreaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo. 

 

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자) 36명이 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

052 施恩者,內不見己,外不見人,則斗粟可當 萬鍾之報*;利物者,計己之施,責人之報,雖百鎰難成一文之功。
* 萬鍾之惠

052 - traduko de CHOE Taesok
Se bonfaranto interne ne vidas sin, 
nek ekstere vidas la alian,
unu sitelo da mileo povas egali
la rekompencon de dek mil bareloj da cerealo; 
se utilanto memkalkule donas almozon
kaj postulas la rekompencon de la alia, 
al eĉ cent ormoneroj malfacilas atingi 
la meriton de unu kupromonero.

은혜를 베푸는 사람이 
안으로는 자기를 안 보고 
밖으로는 남을 안 본다면
조 한 말이 곡식 만 섬의 
보답에 해당할 수가 있고,
이로움을 주는 사람이 
자기를 계산해 보시하고 
남에게 보답을 요구하면 
황금 백 냥이 엽전 한 냥의
공을 이루기 어렵느니라.  

○ 內不見己: 안으로 나를 보지 않음, 즉 내 마음에 은혜를 베푼다는 생각을 하지 않는다는 것.
○ 外不見人: 밖으로 상대방을 보지 않음, 즉 남이 내 은혜를 받는다는 생각을 하지 않는 것.
○ 斗粟 두속: 한 말의 곡식.  粟은 곡식 조, 껍질을 벗기지 않은 곡식.  소량의 곡식
○ 可當 가당: 當 to face; to bear; to manage; to serve as; to match equallly; to equal; to be equal to.
○ 萬鍾 만종: 많은 양의 곡식. 鍾은 본래 용량의 단위. 곡식 6만4000斛(곡•열 말)의 양이다. 1鍾은 6斛 4斗이다. 대개 1만 종은 6000석에 조금 못 미칠 듯하다.
○ 計己之施 계기지시: 자기가 남에게 베푼 것을 계산하는 것.
○ 責人之報 책인지보: 남이 갚기를 요구함. 責은 요구하다, 독촉하다의 뜻.
○ 百鎰 백일: 많은 돈. 一鎰은 스무 냥(二十兩)’.
○ 一文 일문: 한 푼의 돈, 엽전 한 냥
○ 斗粟:斗是量器的名,十升为一斗。粟是古时五谷的兑称,凡未去壳的壳粮都叫粟。斗粟,一斗之粟。指少量的粮食。
○ 万钟:指丰富的粮食。钟,古量器名,《说文》:“锺, 酒器也。
○ 利物:益于万物。
○ 雖 수: although; even if; despite
○ 責 책: 〈动〉索取 - to ask for; to demand. 責: to demand; to ask for (something); to demand to; to order to
to blame; to reproach; to interrogate; to question closely; to punish by beating; duty; responsibility; (Hakka) to thrust; to poke with finger.
○ 百镒:亦作“百溢。极言货币之多。溢,古代黄金计量单位,二十两或二十四两。
○ 一文:一枚铜钱。

http://www.hynews.kr/news/view.php?idx=37285
https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=14000
https://m.blog.naver.com/swings81/221198195550
https://www.8bei8.com/book/caigentan_381.html (중국어 설명이 좋음)
https://www.8bei8.com/book/caigentan_563.html

응무소주이생기심 應無所住而生其心 어디에도 머무는 바가 없이 마음을 낼지어다. 

052 - traduko de WANG Chongfang
Vera bonfaranto ne rigardas sin kiel donanton de bono, nek aliajn kiel ĝiajn ricevantojn. Malgranda mezuro da rizo donacita en tia animstato valoras tiom, kiom tuta grenejo. Sed kiam almozdonanto esperas rekompencon por sia malavaro, eĉ se li fordonas kvantegon da oro, ĝi valoras apenaŭ unu kupreron.

 

051 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko
053 채근담 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko

Posted by 초유스