La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj). Koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj koreaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo.  

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자)들과 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

菜根譚 019 
完名美節,不宜獨任,分些與人,可以遠害全身;辱行污名,不宜全推,引些歸己,可以韜光養德。

019 - traduko de CHOE Taesok
Perfektan honoron kaj belan fidelon
vi devas ne preni sola kaj devas dividi eĉ iom kun aliulo, 
kaj tiam vi povas eviti damaĝon kaj konservi korpon.
Hontindan agon kaj malbelan honoron
vi devas ne puŝi tute al aliulo kaj devas tiri eĉ iom al vi, 
kaj tiam vi povas kaŝi lumon kaj nutri virton. 

온전한 명예와 아름다운 절개는
나 혼자만 차지해서는 안 되고 
남과 함께 조금이라도 나눠야
해를 피하고 몸을 보존할 수 있느니라.
치욕스런 행위와 나쁜 명예는  
남에게 전부 미뤄서는 안 되고 
나에게로 조금이라도 끌어야 
빛을 감추고 덕을 기를 수 있는니라.

○ 完名美節 완명미절: 빛나는 명예와 아름다운 節義(절개와 의리). 清風高節 the clear wind and high fidelity. 節: node, link, joint, spirit, ambition, season.
○ 不宜 불의: 해서는 안 된다. 宜는 마땅할 ‘의’. 마땅하다 당연하다 적합하다; suitable, should, ought to.
○ 獨任 독임: 犹专任。独自信用;独自承担 porti respondecon sola.
○ 分些 분사: 조금 나누다. 些는 적을 ‘사’로 약간, 조금의 뜻.
○ 可以(가이) : ~ 할 수 있다. so that... can... in order to 목적을 나타내는 종속접사.
○ 遠 원: distant; remote; far; to distance oneself from; to keep at a distance. 避免: to avoid; to refrain from. 远害: 避免祸害 eviti damaĝon. 
○ 全身 전신: 保全生命或名节 konservi vivon。
○ 全推 전추: 전부 (남에게) 미루다. 推는 밀 ‘추’. 밀다.
○ 韜光 도광: 빛을 감춘다는 뜻으로 학식이나 재능을 감추고 남에게 알리지 않는다는 뜻. 韜는 감출 ‘도’. 韜光養晦 도광양회: 빛이 밖으로 드러나지 않도록 감추고 어둠 속에서 은밀히 힘을 기른다는 뜻이다 to conceal one's strengths and bide one's time (idiom); to hide one's light under a bushel.
○ 養德 양덕: 덕을 기름.

https://brunch.co.kr/@namuboss/113
https://blog.naver.com/swings81/221178609890
https://m.blog.naver.com/aromatics/221297119296 https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=13689
https://www.8bei8.com/book/caigentan_190.html

019 - traduko de WANG Chongfang
Akirinte bonan reputacion kaj atinginte altan moralecon, vi devas dividi ilin kun aliaj anstataŭ gardi ilin nur por via egoisma posedo; tiamaniere vi povos forteni vin de estontaj danĝeroj. 
Ne ĉiujn hontindaĵojn kaj malbonan reputacion vi devas forpuŝi sur aliajn, sed parton el ili vi atribuu al vi mem; tiamaniere vi povos kaŝi viajn talentojn kaj plialtigi vian virton.

 

채근담 전집 018 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko
채근담 전집 019 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko

Posted by 초유스