La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj).

 

21 koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo. 

 

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자) 21명이 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

스페인 테네리페에서 찍은 꽃

菜根譚 채근담 공부 104 

爽口之味, 皆爛腸腐骨之藥,五分便無殃。快心之事,悉敗身喪德之媒,五分便無悔。

104 - traduko de CHOE Taesok
Ĉiu bongusta manĝaĵo estas medikamento, kiu difektas inteston kaj putrigas oston, tial manĝu nur ĝis la duono, kaj vi ne havos katastrofon. Ĉiu agrabla afero estas peranto, kiu ruinigas korpon kaj perdigas virton, tial ĝuu nur ĝis la duono, kaj vi ne havos bedaŭron.

맛있는 음식은 다 장을 상하게 하고 뼈를 썩게 하는 약이니 반정도까지만 먹으면 재앙이 없을 것이니라. 유쾌한 일은 다 몸을 망치고 덕을 잃게 하는 매개체이니 반정도까지만 즐기면 후회가 없나니라.

 

 

○ 爽口之味 상구지미: 맛있는 음식. 爽은 시원할 ‘상’. 상쾌(爽快). 爽 상: refreshing; reinvigorating; resonant; sweet; clear; bracing
爽口 (清爽可口): fresh and tasty; 可口 tasty; to taste good. 味 taste; flavor; smell; food; to taste; interest.
○ 爛腸腐骨 난장부골: 창자를 녹이고 뼈를 썩게 함. 爛은 문드러질 ‘란(난)’ . 爛(란)은 ‘문드러지다 / 빛나다 / 많다’ 등의 뜻이 있으나 여기서는 ‘썩다, 헐다’ 의 뜻. 爛: (of fruits, etc.) rotten; spoiled; decayed; to rot; to decay; to decompose; to spoil 腸 intestine. 腐骨 부골: 腐 to rot; to decay; to spoil. 
○ 五分 오분: 절반. 10분의 5, 절반.
○ 便 변: 곧. 便: convenient; ordinary; human waste; soon afterward; then; even if.
○ 快心 쾌심: 마음에 유쾌한 일, 즐거운 일. 快心 쾌심: pleasant; agreeable.
○ 悉 실: 모두, 남김없이. 皆 개 / 悉 실: 모두의 뜻. 悉 to know; to learn; to be informed of; to use up; to exhaust; all; fully; entirely; detailed.
○ 敗身喪德 패신상덕: 몸을 망치고 덕을 잃음. 敗身 패신: 敗 to lose (a game); to be defeated; to fail; to wither and fall; to defeat; to tarnish; to ruin; to destroy. 喪德 상덕 喪 to lose something abstract but important (courage, authority, one's life etc); Mourning; to lose; destroy.
○ 媒 매: 매개물, 즉 매개체(媒介體). 媒: go-between; matchmaker (parigisto); medium; intermediary; to introduce; to recommend
○ 悔 회: 悔 (literary, or in compounds) to repent; to show remorse; to regret

https://m.blog.naver.com/swings81/221235935011
https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=14795 
https://m.blog.naver.com/aromatics/221315372816
https://www.8bei8.com/book/caigentan_260.html

104 – traduko de WANG Chongfang
Ĉiuj bongustaĵoj estas kiel medikamentoj, kiuj povas putrigi la intestojn kaj la ostojn, tial, se vi manĝos nur ĝis duonsato, estos nenia malutilo al vi. Ĉiuj agrablaj aferoj estas tiaj rimedoj, kiuj difektas la korpon kaj detruas la moralan karakteron, tial, se vi ĝuos ilin nur duonplene, vi havos nenian motivon por posta bedaŭro.

Posted by 초유스