La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj). Koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj koreaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo.  

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자)들과 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

016

寵利毋居人前,德業毋落人後; 受享毋踰分外,修爲毋減分中。

016 - traduko de CHOE Taesok
Por favoro kaj profito 
ne antaŭu al aliulo; 
por virto kaj merito 
ne falu post aliulon.
Por ricevo kaj ĝuo 
ne superu vian lokon;
por kultivo kaj faro 
ne reduktu vian lokon.

총애와 이익은 
남보다 앞서지 말고
덕행과 공적은
남보다 뒤지지 마라.
받음과 누림은
분수를 건너지 말고
수양과 실행은
분수를 줄이지 마라.

* Loko: situacio – la tuto de la kondiĉoj k cirkonstancoj, en kiuj iu troviĝas. Loko – difinita parto de spaco en socio ks.

○ 寵利 총리: 총애(은혜)와 이익. 寵은 사랑할 ‘총’. 宠利:恩宠与利禄。
○ 居 거: 살다. 머무르다. 거주하다. 있다. to live; to dwell; to reside; to occupy (a place or position); to be located at; to rank; to stay put; to sit down; to store up; to stockpile; to claim; house; residence; dwelling; restaurant. 
○ 毋 무: ~말라. 말 ‘무’. ~ 하지 말라.
○ 德業 덕업: 덕을 쌓는 일, 좋은 행실. 業 profession; business; trade; merits and achievements; work; karma. 德业:德行与功业。
○ 落 낙: 낙오(落伍)하다, 즉 남보다 뒤처지다.
○ 受享 수향: =享受. 남에게서 받아 누림. 受享:享受,享用。
○ 分外 분외: 분수(分數)에 넘치는 일. 踰는 넘을 ‘유’. 넘다, 넘치다, 벗어나다. 分外:本分以外。
○ 修爲毋減分中: 수양을 할 때 分限에서 줄이지 마라. 즉, 수양을 할 때는 게으르게 하지 마라는 뜻.
○ 修爲 수위: 몸과 마음을 닦아 실행함. 修为:修是涵养学习,修为,修行也,即品德修养和行为举止。
○ 分中 분중: 분수 안, 능력의 한도.

https://brunch.co.kr/@namuboss/110
https://m.blog.naver.com/aromatics/221296982295
https://blog.naver.com/swings81/221177608204
https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=13660
https://www.8bei8.com/book/caigentan_187.html

016 - traduko de WANG Chongfang
Por konkuri pri favoro kaj profito, ne estu antaŭe de aliaj; por fari al vi virton kaj akiri meritojn, ne estu malantaŭe de aliaj. 
Ĝuante la vivon, ne postulu pli ol kiom decas al via rango kaj situacio; kulturante la moralan karakteron, ne ĉesu antaŭ ol via plej granda penado estas farita.

 

채근담 전집 015 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko
채근담 전집 017 | 菜根譚 | La Diskurso pri Legomradiko

Posted by 초유스