La libron nomatan La Diskurso pri Legomradiko (菜根譚) verkis la ĉina klerulo HONG Yingming (洪應明; HONG Zicheng 洪自誠; 1572-1620). La titola vorto ‘legomradiko’ devenas el la diraĵo de WANG Xinmin (汪信民 1072-1110): “Kiu povas maĉi legomradikon, ĝuste tiu povas fari ĉion (人常能咬菜根卽百事可成)”. Ĉi tie legomradiko simbolas simplan manĝaĵon. La libro havas du partojn, kiuj konsistas respektive el 222 kaj 135 paragrafoj. La ĉina esperantisto WANG Chongfang tradukis la libron en Esperanton sub la titolo Cai Gen Tan (Maĉado de Saĝoradikoj).

 

25 koreaj esperantistoj kune studas ĉiutage la libron de la unua de februaro 2023. Ankaŭ mi aliĝis al la studgrupo kaj provas esperantigi la libron laŭ mia kompreno helpe de la jama Esperanto-traduko kaj diversaj interpretoj. Koran dankon al WANG Chongfang kaj la iniciatinto Vintro de la studgrupo. 

 

한국 에스페란티스토(에스페란토 사용자) 25명이 에스페란토로 번역된 채근담을 가지고 2023년 2월 1일부터 매일 같이 공부하고 있습니다. 저도 함께 공부하면서 기존 번역본과 여러 해석을 참고해서 에스페란토로 번역해보고 있습니다.

 

스페인 테네리페에서 찍은 꽃

菜根譚 096 
家人有過,不宜暴怒,不宜輕棄。此事難言,借他事隱諷之;今日不悟,俟來日再警之。如春風解凍,如和氣消冰,纔是家庭的型範。

096 - traduko de CHOE Taesok
Se familiano havas kulpon, oni devas ne montri kaj kondamni, nek bagateligi kaj formeti. Se malfacilas paroli pri ĉi tiu afero, oni pruntu alian aferon kaj sekrete taktoplene konsilu pri ĝi. Se hodiaŭ li ne komprenas, oni atendu ĝis morgaŭ kaj denove admonu pri ĝi. Samkiel printempa vento forigas froston kaj samkiel varma temperaturo degeligas glacion, ĝuste tio estas familia ekzempla modelo.

식구가 잘못을 하면 드러내거나 책망하지도 말고 경시하거나 내버려둬서도 안 되나니라. 이 일을 말하기가 어려우면 다른 일을 빌려서 은근히 재치있게 조언해야 하나니라. 오늘 깨닫지 못하면 내일을 기다려 다시 일깨워 주어야 하나니라. 봄바람이 언 것을 없애고 따뜻한 기온이 얼음을 녹이듯이 이것이야말로 가정의 전형적인 모범이니라.

 

 

○ 不宜 불의: 마땅히 ~하지 않아야 한다. 宜는 마땅 ‘의’.
○ 暴怒 포노: 暴(포)怒는 갑자기 버럭 화를 내는 것이다. 暴는 사나울 ‘포’. 사납다. 怒는 성낼 ‘노(로)’. 성내다. 暴扬:暴露传扬。 暴: sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure. 怒 노: anger; wrath; furious; indignant; to condemn; to strongly criticize
○ 輕棄 경기: 가벼이 여겨 버려둠輕: light (of low weight); small; little; slight; minor; insignificant; lightweight; portable; convenient to carry or manoeuvre; easy; simple; relaxed; humble; meagre; inexpensive; gentle; light; soft; to belittle; to make light of; to lighten; to reduce; to forgive; to pardon. 棄 to abandon; to discard; to reject; to throw out; to throw away.
○ 隱諷 은풍: 은근히 비유로 깨우쳐줌. 隐讽:用暗示性的语言加以劝告或指责. 諷: to satirize; to mock; to criticize; to remonstrate (using implicit language); to advise using mild and indirect language; to suggest in a tactful (taktoplene) and veiled manner. Takto: (f) Kapablo sagace juĝi k konvene paroli aŭ agi konforme al la cirkonstancoj, montrante ĉiam ĝentilecon k delikatecon:
○ 俟來日 사래일: 내일을 기다리다. 俟는 기다릴 ‘사’.
○ 解 해: to loosen; to unfasten; to untie; to divide; to break up; to split; to separate; to excrete; to go to the toilet; to remove; to eliminate; to resolve; to solve; to find an answer; grounds, etc; to understand; to interpret. 解凍 해동: to thaw; to defrost (to remove frost); to relax restrictions; to unfreeze.
○ 和氣 화기: 따뜻하고 화창한 기온 warm temperature
○ 纔是 재시: 이것이야 말로 ~ 이다. 纔(재주 ‘재’)는 바탕의 뜻.
○ 型範 형범: 전형적인 모범. 주조(鑄造)하는 형틀. 範(범)은 주조하다는 뜻. 典型: model, exemplar, epitome; typical case; representative; archetype; perfect example. 型范:典范,法式。 

https://www.injurytime.kr/news/articleView.html?idxno=14669
https://m.blog.naver.com/swings81/221229792519
https://m.blog.naver.com/aromatics/221313071812
https://www.8bei8.com/book/caigentan_252.html

096 – traduko de WANG Chongfang
Kiam familiano kulpas, ne estas dece ekkoleregi kontraŭ li, nek lasi tion neglektata. Pli bone estas uzi analogion por lumigi al li lian kulpon, ol rekte riproĉi lin. Se tio ne efikas, estas preferinde atendi ĝis alia, pli konvena, okazo sin prezentos, por admoni la kulpinton. Tiu ĉi maniero, same kiel la printempa vento, kiu degeligas la frostiĝintan teron, aŭ kiel la zefiro, kiu fandas la glacion, estas modelo por trakti familiajn aferojn.

Posted by 초유스